Bloemen inpressie op Kerkhof

Helder over kosten en verzekering

De kosten van een begrafenis of crematie hangen altijd af van de keuzes die u maakt. Een uitvaart kan bijvoorbeeld uitgebreid zijn met veel belangstellende. Maar ook  intiem in een kleine kring met slechts enkele mensen. Zo kan er al een voor u passende uitvaart verzorgd worden voor € 2500,00.

Een uitvaart is altijd maatwerk, daarom bespreken we eerst de uitvaartwensen. Vervolgens ontvangt u binnen 12 uur een kostenbegroting, passend binnen uw budget. Daardoor heeft u de ruimte om rustig na te denken over de gemaakte keuzes.

In de kostenbegroting is onder andere mijn basistarief voor de begeleiding van de uitvaart opgenomen. Daarnaast zijn er de kosten die voortkomen uit diensten van derden, zoals de verzorging en het vervoer van uw dierbare. Daarnaast het uitvaart-omhulsel, het graf of het crematorium, de catering en de bloemen.

Deze kosten worden één op één aan u doorberekend.  U krijgt inzage in alle inkoopfacturen en deze kosten worden zonder toeslag aan u doorberekend. Zo heeft u helder inzicht in de kosten.

In onderstaand voorbeeld worden de bijkomende kosten zo laag mogelijk gehouden. 

Kleine intieme uitvaart € 2500,00*
 • Wij geven invulling aan de dag van de uitvaart en bespreken hoe de komende dagen eruit gaan zien.
 • Akte van overlijden.
 • De opbaring vindt thuis plaats.
 • Een stijlvol uitvaartomhulsel.
 • Op de dag van de uitvaart vindt de afscheidsbijeenkomst thuis plaats. Een kleine groep familieleden en vrienden, drinkt gezamenlijk een kop koffie of thee. Er kan bijvoorbeeld nog een catering verzorgd worden.
 • De overledene wordt vervolgens opgehaald met een rouwauto.
 • De crematie vindt vervolgens plaats zonder aanwezigheid van nabestaanden.

Bekijk voor een volledig inzicht de tarieven voor 2019

Hieronder een voorbeeld van een meer uitgebreide benadering.

Uitgebreide uitvaart € 6750,00*
 • Wij geven invulling aan de dag van de uitvaart en bespreken hoe de komende dagen eruit gaan zien.
 • Akte van overlijden.
 • Samen met een professioneel team wordt de overledene verzorgd.
 • De opbaring vindt thuis plaats of in het uitvaartcentrum in een familiekamer in overeenstemming met de wensen.
 • Een stijlvol uitvaartomhulsel.
 • Passend rouwdrukwerk 100 stuks zonder porto.
 • Advertentie in regionaal dagblad.
 • Bloemstuk op kist.
 • Rouwauto op de dag van de uitvaart.
 • Op de dag van de uitvaart is er eerst een ontvangst in besloten kring. Aansluitend wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de aula in een crematorium met 100 gasten.
 • Na afloop van de plechtigheid maakt u gebruik van een luxe borrelarrangement.
 • MIN-memento uitvaartherinnering 20 stuks.
 • Bedankkaartjes in de stijl van de rouwkaart.

Bekijk voor een volledig inzicht de tarieven voor 2019

*De genoemde prijs is een indicatie en kan afwijken, afhankelijk van de door u gemaakte keuzes 

Basistarief

Basistarief is het tarief dat Samenspraak Uitvaartzorg berekent voor

 • Het invullen, organiseren en begeleiden van de uitvaart
 • Aangifte doen van overlijden en verrichten van alle formaliteiten
 • De verzorging van het rouwdrukwerk en rouwadvertentie
 • Communicatie en reserveringen met derde partijen
 • Hulp bij het nakijken van uitvaartpolissen       
 • Nazorggesprek en verstrekken van “zorgen erna”, een boekje met praktische informatie
 • Nazorg met betrekking tot asbestemming en grafmonument

Helder over de verzekering

Ook als u verzekerd bent bij de grote maatschappijen zoals bijvoorbeeld  DELA, Monuta of Yarden, bent u vrij om uw uitvaart te laten verzorgen door Samenspraak Uitvaartzorg.

In Nederland kennen we twee soorten uitvaartverzekeringen:

Ten eerste de kapitaalverzekering. Deze verzekering keert het verzekerde bedrag uit. Dat wil zeggen dat u als nabestaanden volledig vrij bent in de besteding van dit uitgekeerde bedrag.

Daarnaast is er de naturaverzekering. Dat wil zeggen dat er een basispakket van diensten en producten verzekerd is. Uiteraard mag u van dit basispakket afwijken. Daardoor kunnen er wel extra kosten bijkomen. Dat is echter niet altijd het geval. 

error: Content is protected !!