Overzichtsfoto van Begraafplaats Enschede. Kerkhof

Een persoonlijk en waardig afscheid

Een afscheid in harmonie met de manier waarop men in het leven heeft gestaan. 
Bij het overlijden van een dierbare staan de naasten direct voor een aantal belangrijke keuzes.  Hoe had uw dierbare het afscheid voor ogen en is er een document met uitvaartwensen

Samen met u bespreken wij het afscheid en laten klank en kleur zo samenkomen dat u later kunt terugkijken op een waardig afscheid. Een afscheid zoals uw dierbare dat zou hebben gewenst. Passend bij hoe uw dierbare geleefd heeft.

Ik zie het als een bijzondere en eervolle taak, om bij een verdrietige gebeurtenis als het overlijden van een naaste, de nabestaanden te mogen helpen bij het vormgeven van de uitvaart.
De naasten nemen mij in vertrouwen en hiermee zal ik met het diepste respect omgaan.

Als de naasten met een warm en goed gevoel kunnen terugkijken op de week van de uitvaart van hun geliefde is mijn doel bereikt. 

Mijn visie


Uitvaart op maat! Omdat iedereen anders is.

Met Samenspraak Uitvaartzorg ga ik ervan uit dat ieder mens uniek is. Elk mens verdient een uitvaart die bij hem of haar past in zijn of haar klank en kleur.

Voor nabestaanden is een passend afscheid van belang om verder te kunnen gaan. Terugkijkend op een waardig afscheid in harmonie met de manier waarop iemand geleefd heeft. De uitvaart maakt namelijk een belangrijk deel uit van het rouwproces.

We zorgen er samen voor dat de uitvaart verloopt zoals u zich had voorgesteld, zodat u met een warm gevoel kunt terugkijken op de week van de uitvaart.

error: Content is protected !!