Levaje, de Joodse begrafenis

Verschillende culturen hebben verschillende gebruiken.  In Nederland kennen we bij de uitvaart verschillende gewoontes vanuit verschillende geloofsovertuigingen. Hier lees je meer over de Joodse gebruiken en rituelen. Volgens de Joodse traditie mag er bijvoorbeeld niet gecremeerd worden. Hoewel de Liberale Joden sinds de Tweede Wereldoorlog wel eens kiezen voor crematie om zo de verbondenheid met […]

Lees meer